1.เป้าหมายขององค์กร (Main History)
       - เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่มีคุณภาพตลอดจนการบริการหลังการขาย
2.ประวัติความเป็นมา(MYR's History)
       - บริษัท โปรเทคเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2541 บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจาหน่ายสินค้า ประเภทหัวขับลม (Pneumatic Actuator)ภายใต้แบรนด์ "SIRCA" จากประเทศอิตาลี (ITALY) รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท วาล์วอุตสาหกรรม เช่น Butterfly valve , Ball valve , Gate valve , Check valve , Globe valve ซึ่งจะมีทั้ง Cast Iron , Stainless Steel , Carbon Steel , UPVC เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัท โปรเทคเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังรับออกแบบชุด Adaptor , Bracket เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของวาล์วแต่ละประเภทและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
3.นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน (Company Objective)
      - เราจะเป็นผู้นำเข้าและจาหน่ายหัวขับลม (Pneumatic Actuator)ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
      - เราดูแลและพัฒนาสินค้า ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
      - เรามีทีมบริการหลังการขาย (Service) ดูแลหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

1. The goal of the organization (Main History)
      - To provide our customers with products and goods. Quality, as well as after-sales service.
2. Background (MYR's History)
      - Pro Tech World International Co. , Ltd. was founded on September 24, 2541, our company is an importer and distributor .
Type carminative (Pneumatic Actuator) under the brand "SIRCA" from Italy (ITALY) , as well as products. Industrial valves such as Butterfly valve, Ball valve, Gate valve, Check valve, Globe valve , which is the Cast Iron, Stainless Steel, Carbon Steel, UPVC and so on.
ProTech World International Limited has been set design Adaptor, Bracket to suit each type of valve applications and customer needs
3. Policy and ideology at work (Company Objective)
      - We are an importer and distributor of pneumatic (Pneumatic Actuator) is the largest in Africa .
      - We care and development To keep pace with the needs of the customer.
      - We have a strong after-sales service (Service) service and to reassure customers. The team of quality

23604

บริษัทในเครือ

บริษัท เทควิส จำกัด

logo_3150 

 

 
 
224,226,228 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง  ระยอง 21150
Tel. : 0-3868-2700, 0-3868-2820, 0-3868-2423
Fax. : 0-3868-2915
E-mail : [email protected]
www.tech-vice.com
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท เคลฟเวอร์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

logo

 

 
 
88/44 หมู่ที่ 2 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม 73130
Tel. : 034-963-189 , 092-248-0048-9.
Fax. : 034-963-190
E- mail : [email protected]
www.clever-intertext.com